Ympäristö

Ympäristöystävällinen toiminta on kaikkien Puhdaspalvelu-ketjun osakaspesuloiden peruslähtökohta.

sairaala

Kaikkien ketjun pesuloiden tuotantoprosessit ja niissä käytettävä vesi, energia ja pesuaineet ovat reaaliaikaisessa seurannassa.

Ketjun pesuloissa uusitaan konekantaa jatkuvasti huomioiden tekstiilien elinkaari, korkealaatuinen lopputuote sekä energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen.

Kaikissa Puhdaspalvelu-ketjun pesuloissa on käytössä ympäristöohjelma, joka nivoutuu osaksi pesuloiden laatuohjelmia.

Puhdaspalvelulla on toimintavarma ja kattava logistiikkaketju. Tiheä palveluyksiköiden verkko lyhentää kuljetusmatkoja, jolloin myös kuljetusten aiheuttamat päästöt pysyvät pieninä.

Kaikki Puhdaspalvelu-ketjun pesulat ovat liittyneet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n. Suomalainen Rinki-merkki kertoo, että yritys kantaa tuottajavastuunsa pakkauksistaan.

rinki